Don't be shellfish...Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Email this to someone
email

אלי עזור לי גאים להציג את המדריך למתחזק, כל המושגים מא- ועד ת’

החלק הראשון : א’-ו’ :

א

אבא – אחד מכינויו של בורא עולם, שאנו נקראים בזכותו בנים למקום.

אומן – עיר במרכז אוקראינה הנודעה כמקום קבורתו הקרוב של רבנו נחמן מברסלב (“נחמן מאומן”). מדי שנה עולים לקברו מאות אלפי צדיקים מכל העולם.

אורות – התלהבות, רצון, חשק לדבר מה.

אזמרה – תורה בספרו של הרבי נחמן, ליקוטי מוהר”ן, העוסקת בחיפוש הנקודות הטובות אשר ישנן בכל אדם, והינו חייב למצוא אותן בעצמו, לשמח עצמו בהן ולשאוב מהן תעצומות נפש כי הן כל חיותו. 

איה מקום כבודו – כאשר נמצא אדם בנקודת שפל כלשהי בחייו, בעת שמבקש למצוא את הקב”ה, יברך ויבקש “איה מקום כבודו” ואז יעלה אל המדרגה הגבוהה ביותר שישנה.

אין ייאוש בעולם כלל – בכל מקום בו האדם נמצא, שלא יגיע לכדי ייאוש משום שהקב”ה מתפאר אפילו בקל שבקלים מישראל. 

איש ישראלי – כינויו של אדם יהודי מבני ישראל. 

אִם אֶסַּק שָׁמַיִם, שָׁם אָתָּה; וְאַצִּיעָה שְּׁאוֹל הִנֶּךָּ – פסוק מתוך ספר תהילים ומתוך ליקוטי מוהר”ן, שפירושו שבכל מקום בו אדם נמצא, בין אם בעליה ובין אם בירידה, בכל עת ובכל זמן, הקב”ה נמצא עימו.

ב

בברסלב בוער אש, הבער אותה בליבי – אימרה ידועה אשר זעק רבי נחמן אל השם יתברך כדי לבקש שיקרבו אליו. 

בחינה – דברים רבים נראים באופן אחד בעולם הזה אולם בשורשים דבר אחר הם, וההבדל בין הגלוי לבין השורש הוא בשל השתלשלות העולמות.

בן של מלך – כינוי ליהודי, משום ש”מלך מלכי המלכים” הוא כינוי לקב”ה. ומשום שבני העם היהודי הם “בנים ליהו”ה אלהיכם”, אז כל יהודי הנו למעשה בן של מלך”. 

ברסלב – עיר במדינת אוקראינה בה התגורר רבי נחמן בטרם עבר לעיר אומן ושם ייסד חסידות. 

בת המלך – כינוי לשכינה ולכנסת ישראל.

ג

גדולתנו ותפארתנו, יגלה משיח צדקנו – ציטוט המיוחס לרבי נתן, ופירושו הוא כי בגלות ישראל האמת נמצאת בביזיון והשקר שולט בה, אך כאשר יגיע משיח צדקנו נזכה לגאולה וכולם ידעו מעלותיהם של צדיקים אמיתיים ותלמידיהם. 

גשר צר – משל שהמשיל הרב נחמן לפיו כל העולם כולו גשר צר מאוד, בו עלינו ללכת בזהירות ולהתגבר על מכשולים רבים בכדי להגיע אל צידו השני בו נמצא עולם של אמת וטוב.

ד 

דבקות – תחושת הקירבה אל השם יתברך. 

דעת הצדיק – כוונתה האמיתית של תורתנו הקדושה לפי רצון השם יתברך.

ה

הודיה – עלינו להוקיר תודה לקב”ה על כל החסדים שגומל עמנו כל יום ויום: על המזון, קורת הגג, הנשימה שבאפנו ועוד אינספור חסדים ונפלאות. 

המתן – כאשר אדם שואף לעבוד את השם יתברך, יתחיל ראשית בהתרחקות. אל לו להתבלבל, אלא להמשיך לבקש את הקדושה ולהמתין לרחמי שמיים שיזכוהו להיכנס לקדושה.

המתקת דינים – לרכך, להמתיק ולעדן את את הייסורים והצרות אשר שורים על האדם.

התבודדות – מעין “שיחה בארבע עיניים” עם הקב”ה. ראוי לקיימה בכל יום ולדבר בשפה רגילה כמו עם חבר קרוב. 

ו

וידוי לפני תלמיד חכם – כינוי נוסף להתבודדות, בה יש להצטער על מעשים רעים שעשה האדם.

צוות אלי עזור לי

Don't be shellfish...Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Email this to someone
email