Don't be shellfish...Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Email this to someone
email

אומר רבי נחמן: “מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר ולהרחיק העצבות והמרה השחורה בכל כוחו.כי כל החולאים הבאים על האדם, כולם באים רק מקלקול השמחה. וגם חכמי הרופאים האריכו בזה,שכל החולאים באים על ידי מרה שחורה ועצבות, והשמחה היא רפואה גדולה. והכלל שצריך להתגבר מאוד בכל הכוחות להיות אך שמח תמיד, כי טבע האדם למשוך את עצמו למרה שחורה ועצבות מחמת פגעי ומקרי הזמן, וכל אדם מלא ייסורים. על כן צריך להכריח את עצמו בכוח גדול להיות בשמחה תמיד ולשמח את עצמו בכל אשר יוכל”.

כיום כבר ידוע לכל שלצחוק זה בריא, מחקרים מוכיחים כי הצחוק בין השאר: משפר את מצב הרוח, מחזק את המערכת החיסונית, מוריד לחץ דם, מעסה את האיברים הפנימיים שלנו, משכך כאבים, מעלה את הביטחון העצמי שלנו ובקיצור עושה לנו רק טוב. אין ספק שה”תרופה” החינמית מתאימה לכולם ומקרבת בין אנשים. כוחו של הצחוק וכוחה של השמחה הינה התרוממות הרוח, התרוממות מעל המציאות מעל “הגשמי”.

עיבדו את השם בשמחה

בספר תהלים פרק קב כתוב: “עִבְדוּ אֶת ה’ בְּשִׂמְחָה, “בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה”. שמחה וטוב לב נובעים מעבודת השם, השמחה מבטאת אהבה לקדוש ברוך הוא. רבי נחמן מברלסב אומר “השמחה היא עולם החירות” , כשאנו שמחים, מחשבתנו נקייה ואנו יכולים לעבוד את השם, באהבה וביראה אמתית. אם כן, ברור שהשמחה היא יסוד חשוב בעבודת השם ולמרות זאת לא תמיד קל לנו לשמוח. הרבי אומר: ” שהעצה לזכות להיות בשמחה היא פשוט להיות בשמחה”. ברור לחלוטין שלהיות בשמחה תמיד או ליתר דיוק, לזכות בשמחה אמתית זה דבר קשה ולא פשוט, אבל זה בהחלט אפשרי.

אחת הדרכים עליה ממליץ הרבי לשמח את עצמנו, כאשר אנו חווים קושי ועצבות הינו ע”י בדיחות הדעת: “צריכים לשמח את עצמו על ידי מילי דשתטותא ומילי דבדיחותא. לעשות עצמו כשוטה כדי לבוא לשמחה. שכל החיות בגוף ובנפש תלוי בזה”. במבט ראשון, נראה שאין זה מכבודנו, לרקוד, לשמוח ולקפוץ וההתבדחות וההשתטות יכולים להיתפס בזלזול. שכן אדם גאוותן לא “ישתטה” על מנת לשמוח, זאת מפני שהוא מתבייש. הבושה, שורשה במידת הגאווה, והגאווה מובילה לעצבות. למעשה על ידי השפלת הגאווה ע”י כך שאנו משתטים, אנו שמים בצד את גאוותנו שמרחיקה אותנו מן השמחה, ועלינו לעשות הכול על מנת לצחוק, לרקוד ולקפוץ. יחד עם זאת חשוב לזכור שבדיחות הדעת חייבת להיעשות בטוב טעם בלי ביזיון וחילול השם. לכן כשאנו מתבדחים – עלינו להיזהר שלא לפגוע חס וחלילה בכבוד זולתנו, לא לנבל את פינו ולא לכוון לכבוד עצמו. עלינו להיזהר לא להתנהג בקלות ראש בזמן ההתבדחות, כדי שלא נחטא חס וחלילה אך חשוב לזכור שהעצבות פוגעת בנו פי כמה וכמה ומונעת מאיתנו לעבוד את השם כראוי.

נסיים בתפילת לחיות בשמחה:

ריבונו של עולם !
אב הרחמים, זכני להיות בשמחה תמיד ולהרחיק ממני את כל העצבויות הפוקדים אותי במשך חיי תן לי כוח לקחת את החיים בקלות ולצחוק מהכול ולדעת שכל העולם בידך ואתה מוביל את הכול לתכלית הנפלאה שהכנת עבורנו, תן לי דעת ואמונה חזקה שכל מה שקורה לי הכל לטובתי, תן לי עיניים מזוככות לראות את כל הטוב שבראת למעני כדי שיהיה לי במה לשמוח, ובעיקר שהם שורש השמחה, כי “פקודי השם ישרים משמחי לב” כן יהיה רצון, ונאמר אמן!

Don't be shellfish...Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Email this to someone
email