Don't be shellfish...Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Email this to someone
email

חברים יקרים,

בפעם הקודמת הצגנו את חלק א’

אלי עזור לי מציג את “המילון למתחזק”  החלק ה-2 :
ח

חושך – כינוי לתקופה בה האדם בצמצומים ולא שבע הצלחה מעבודת ה’.

חיות נוהמות – ביטוי שטבע רבי נחמן וכוונתו שעל האדם לקיים התבודדות משל היה חיה הזועקת ביער מעומק ליבה בלילות, כי זהו הזמן בו כל העולם נח מטרדות היום. 

חקירות וחכמות חיצוניות – אין צורך בהן, שכן על מנת להאמין בהשם יתברך די בפשטות.

ט

טבע – אירועים שאינם נחשבים בגדר נס אלא דרכו של עולם. נס הוא דבר מה שמעל הטבע.

י

ירידה לתכלית עליה – כאשר אדם נמצא בעיצומה של ירידה, עליו להתנחם בידיעה כי הוא ניצב בפני עליה גדולה. 

כ

כיסופים – רצונות, השתוקקות, דחף עז לעבוד את השם יתברך. 

ל

לדון לכף זכות – רבי נחמן אומר שיש לדון כל יהודי, אפילו רשעים של ממש, לכף זכות. זאת משום שגם אם האדם הוא חוטא, עדיין יש בו נקודות טובות בהן הוא צדיק.

להשליך את השכל – כאשר אדם לא מחשיב את שכלו-שלו, זוכה הוא לקבל שכל של צדיק. 

לעשות מהתורות תפילות – על כל תורה אותה לומדים, יש להתפלל לזכות לקיימה. 

מ

מחאה – אם מרגיש אדם כי עומד הוא ליפול אל עבירות או מידות רעות, עליו למחות נגד כך ולומר לקב”ה שאינו רוצה ברע כלל. אם יעשה כן מתוך רציית הטוב ואמונה בכח הצדיקות, אזי ייצא מן הרע.

מילי דשטותא – כל אדם ראוי שישמח את עצמו במילים של שטות ומנהגי שעשוע, אך להישמר שלא לצחוק על חברו או לפגוע בו. 

מניעות – קיימת בכל דבר שבקדושה, ומטרתה היא להרבות את הרצון והכיסופים. 

נ

נהר המטהר מכל הכתמים – כינוי לרבנו, כלומר שביכולתו לנקותנו מכל רע.

נחל נובע מקור חכמה – ראשי תיבות נחמ”ן. 

ניגון – רבי נחמן גילה כי האזנה למוזיקה ממנגן כשר מועילה לעבודת ה’ וממנגן שאינו כשר מזיקה לה.

ניסיונות – מכשולים או קשיים בדרכו של אדם לעבוד את ה’, ועליו להתגבר כנגדם. 

ס

סבלנות – מאמינים כי זו הייתה המילה האחרונה שאמר רבנו, ומכאן כי יש צורך בהרבה סבלנות לכל דבר בחייו של אדם ובעיקר לעבודת ה’.

ספרי רבנו – הספרים שכתב רבי נחמן, והם רפואה של ממש לכל נפש יהודי.

ע

על כל כף התעוררות צריך קערה של התחזקות – על כל שיחה של התעוררות בעבודת ה’, צריך שיחות רבות של התחזקות. 

ענווה – על האדם להיות צנוע ולדעת שאין לו סיבה להתגאות בעצמו, משום שהכל מן השם יתברך. 

עצבות יש להישמר מפניה, משום שהיא מניעה את היצר הרע וביכולתה להפיל את האדם.

 

מערכת אלי עזור לי.

Don't be shellfish...Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Email this to someone
email