Don't be shellfish...Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Email this to someone
email

בפוסטים הקודמים  של אלי עזור לי הגשנו לכם את חלק א, ואת חלק ב
פ

פנים מאירות – על פי חז”ל יש לחייך אל הזולת, והדבר אף גבוה מאשר לעשות עימם חסד (אך אין פירוש הדבר שאין צורך בעשיית חסד). 

פשטות ותמימות – על פי רבנו, זהו עיקר היהדות. 

צ

צדיק האמת – נשמה מיוחדת היורדת לעולם מדי מספר דורות, שכל תפקידה לתקן את נשמות בני ישראל.

ציון – המקום בו קבור צדיק.

ק

קברי צדיקים – זכות ומעלה גדולה היא להתפלל שם, להתחנן ולהשתטח עליהם, שכן הם עוזרים לאדם בבקשותיו גם לאחר הסתלקותם. 

ר

רבנו הקדושרבי נחמן מברסלב. אדמו”ר, מורה רוחני ומייסד חסידות ברסלב. בחייו הבטיח תיקונים נפלאים ומיוחדים. 

רבי נתן – תלמידו של רבי נחמן, אשר כתב את תורותיו, שיחותיו, סיפורי מעשיותיו ואת ספר המידות. חיבר בהוראתו גם את ליקוטי הלכות. 

רצון – הדבר הגבוה ביותר אשר יכול להתקיים באדם.

ש

שירות ותשבחות – דברי שבח והלל להשם יתברך. 

שמחההמעלה הגבוהה ביותר שישנה, וממנה ההשפעות הטובות על האדם. 

שמירת עיניים – יש להשתדל שלא להסתכל בדברים אסורים שאין בהם רשות. 

ת

תיקון הכללי – עשרה מזמורי התהילים שגילה רבנו: טז’, לב’, מא’, מב’, נט’, עז’, צ’, קה’, קלז’, קנ’. מי שקרה לו דבר מה, עליו לטבול במקווה, לתת צדקה ולומר את התיקון הכללי.

תיקון חצות – בחצות הליל, כלומר שש שעות לאחר צאת הכוכבים, מתקיים הפדיון הכללי אשר באפשרותו לפדות כל אדם מכל צרה. 

מערכת אלי עזור לי

Don't be shellfish...Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Email this to someone
email